Hafan

Cyntaf yn y Gystadleuaeth Gorawl Eisteddfod Amgen 2021

Cyngerdd Nadolig 2020 o Gwrt Insole
Linc – Cyngerdd Nadolig 2020

Rhan o Fideo Carol newydd ‘Ti Fan Hyn’ Eisteddfod Amgen 2020
Link – Ti Fan Hyn

Sioe yr Eisteddfod Goll. Awst 2020

Côrdydd yng nghystadleuaeth Interkultur Video 2020 > Linc

 

Cyngerdd Penarth 29 Chwefror 2020

Côrdydd a Chôr Rhthun yn Rhyl 1 Chwefror 2020

 

Eisteddfod Caerdydd 2020Buddugol yn Eisteddfod Caerdydd, Ionawr 2020Cyngerdd Al lewis 14 Rhagfyr 2019

Al Lewis 13 - 14 Rhagfyr
Cyngerdd Acapela Pentyrch 19 Rhagfyr 2019

Acapela 19 Rhagfyr

 2il yng nghystadleuaeth Gŵyl Gorawl Ryngwladol Dinas Derry ac ennill y tlws am y perfformiad gorau o gân cyfnod cynnar

CD Caniadaeth y Cysegr

Tabernacl caerdydd
Noson Lansio CD Caniadaeth y Cysegr yn 70 29 Medi 2019. Côrdydd a CÔR

Gwyl Gorawl Rhyngwladol
Côr yr Ŵyl – Gŵyl Gorawl Rhyngwladol Caerdydd 2019

Tlws Karl Jenkins

Steffan Watkins a Huw Foulkes

Cyngerdd Merthyr