Hafan

Cyngerdd yng Nghaerdydd 27 Ebrill 2024

Cyngerdd yng Nghricieth gyda Rhys Meirion 8 Hydref 2022

Buddugol Eisteddfod Tregaron 2022 a Côr yr Wŷl

Côrdydd Enillwyr Côr Cymru 2022

Te yn y Grug gyda Al Lewis yn y Gate 30 Ebrill 2022

Noson i Ffoaduriaid o Affganistan Ionawr 2022 ar Newyddion Channel 4

Cyntaf yn y Gystadleuaeth Gorawl Eisteddfod Amgen 2021

Cyngerdd Nadolig 2020 o Gwrt Insole
Linc – Cyngerdd Nadolig 2020

Rhan o Fideo Carol newydd ‘Ti Fan Hyn’ Eisteddfod Amgen 2020
Link – Ti Fan Hyn

Sioe yr Eisteddfod Goll. Awst 2020

Côrdydd yng nghystadleuaeth Interkultur Video 2020 > Linc

 

Cyngerdd Penarth 29 Chwefror 2020

Côrdydd a Chôr Rhthun yn Rhyl 1 Chwefror 2020

 

Eisteddfod Caerdydd 2020Buddugol yn Eisteddfod Caerdydd, Ionawr 2020