Hafan


Cyngherddau

13 a 14 Rhagfyr St Ioan Treganna
19 Rhagfyr Acapela Pentyrch

Al Lewis 13 - 14 Rhagfyr   Acapela 19 Rhagfyr

 2il yng nghystadleuaeth Gŵyl Gorawl Ryngwladol Dinas Derry ac ennill y tlws am y perfformiad gorau o gân cyfnod cynnar

CD Caniadaeth y Cysegr

Tabernacl caerdydd
Noson Lansio CD Caniadaeth y Cysegr yn 70 29 Medi 2019. Côrdydd a CÔR

Gwyl Gorawl Rhyngwladol
Côr yr Ŵyl – Gŵyl Gorawl Rhyngwladol Caerdydd 2019

Tlws Karl Jenkins

Steffan Watkins a Huw Foulkes

Cyngerdd Merthyr