Hafan


Cyngherddau
Gŵyl Gorawl Londonderry 26 Hydref
13 a 14 Rhagfyr St Ioan Treganna
19 Rhagfyr Acapela Pentyrch

Al Lewis 13 - 14 Rhagfyr   Acapela 19 Rhagfyr

CD Caniadaeth y Cysegr

Tabernacl caerdydd
Noson Lansio CD Caniadaeth y Cysegr yn 70 29 Medi 2019. Côrdydd a CÔR

Gwyl Gorawl Rhyngwladol
Côr yr Ŵyl – Gŵyl Gorawl Rhyngwladol Caerdydd 2019

Tlws Karl Jenkins

Steffan Watkins a Huw Foulkes

Cyngerdd Merthyr