Fideos

2022 Canlyniad Côr Cymru

2022 Côr Cymru

2020 Cyngerdd Nadolig

2018 Eisteddfod

2018 Pan Geltaidd Digyfeiliant

2018 Pan Geltaidd

Eisteddfod 2016

O Gymru

Iesu Yw 2014

Hwiangerdd Mair 2014

Hwn yw fy mhlentyn i 2014

Cans i nyni fe aned Mab 2004

Tydi a Roddaist yn Efrog Newydd 2014

Pantyfedwen yn Efrog Newydd 2014

Times Square 2014

Adiemus Tabernacl 2014

Stabat Mater, Paul Mealor

2013 Cofio

2013 Dirait-on.

2013 Sure on this shining night

2012 Gwawr y bore

2011 Gad i'r ddaear droi

Duw bydd i mi'n Gred

Gorwedd gyda'i nerth. Cyngerdd Eisteddfod 2010

Eseciel, Eisteddfod Y Bala 2009

Eisteddfod Llangollen 2009

Rytmus. Côr Cymru 2009

2007 Iesu Annwyl, Rutter

Gŵyl Llandeilo Fawr 2004

Gŵyl Llandeilo Fawr 2004 Fe Wawriodd y Bore

2004 Cwsg

Deffro Dant 2004

Dyro Lafant 2003

Vivaldi Eisteddfod 2002