Cymdeithasu

Dathlu llwyddiant

Eisteddfod y Faenol 2005

 

Canu yng ngêm
Cymru v De Affric
Tachwedd 2005

 

 

Rhodri ar yr Iâ yng Ngwyl Aeaf Caerdydd


Canu Carolau yn y Mochyn Du 16 Rhagfyr 2003


Cyngerdd Cilgerran Gorffennaf 2003

Dyma i chi dystiolaeth o noson dda arall yn Conway Rd.
Rhai sylwadau
1) Ble aeth Stuart Munro o Yates’?
2) Mae cwpan Rhisiart llawer rhy fach
3) Eddie mae pel droed off am heno
4) Sori Nicolas/Nikolaz
5) Ble aeth Llio?
6) Pwy yfodd y Cava cyn i mi gael peth?

Huw yn ei elfen
Sut ddiawl mae’r hen Huw ‘na yn llwyddo
I gael y dela’ o’r côr ar ei lin o?
Yr acen ‘na, gwlei,’Ta’r straeon bach slei
Am faint ei Kilimanjaro?

Dylan Foster Evans


Ble mae Dinbych?

Lluniau o’r gorffennol

Iarll Glanyrafon

‘Canu o’r galon…’