Lluniau 2004


Buddugoliaeth yn Eisteddfod Casnewydd 2004


Cytganau’r Meseia yng Nghapel Minny Street ar 9 Rhagfyr 2004


Côrdydd. Sioned James, Arweinydd a Rob Nicholls, Organydd


Cyngerdd yn Eglwys Ystrad Aeron 23 Hydref 2004

Ymarfer
Ymarfer Tachwedd 2004

 

Côrdydd ar Noson Lawen,
8 Ionawr 2005.
Recordiwyd Gorffennaf 2004

 


Côrdydd yn cefnogi tîm rygbi Cymru yn erbyn Seland Newydd 20 Tachwedd 2004


Ar BBC1 – 20 Tachwedd 2004

Côrdydd o flaen cynulleidfa o fil o bobl yn Neuadd Fawr Aberystwyth ar Nos Sadwrn, 18 Medi, 2004 mewn cyngerdd i godi arian at yr elusen leol, Ffagl Gobaith.
Ynghyd a noddwr yr elusen a chyn-delynores Tywysog Cymru, Catrin Finch, y clarinetydd talentog ifanc lleol Rhys Taylor a Chôr Plant Aberystwyth, perfformiodd Côrdydd ddau set amrywiol iawn gan gynnwys y darnau a gipiodd y wobr gyntaf i’r cor yn y Gystadleuaeth i Gorau Cymysg o dan 45 o leisiau yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd.
Finale’r noson oedd Côrdydd yn canu Hafan Gobaith gyda chyfeiliant Lowri Evans ar y piano, Catrin Finch ar y delyn a Rhys Taylor ar y clarinet.

 

Cafodd Côrdydd groeso gwresog gan Gymdeithas Cymry Llundain ar nos Sadwrn 2 Hydref 2004. Perfformiodd y cor i neuadd orlawn o Gymry Cymraeg y ddinas o dan arweiniad Sioned Jones. Un o uchafbwyntiau’r noson oedd unawd gan un o faswyr y cor, Osian Rowlands, a dderbyniodd gymeradwyaeth uchel.

Ond daeth y canu gorau ym mar Clwb Cymry Llundain, yn hir ar ol i’r gyngerdd swyddogol ddod i ben. Mae’n siwr roedd nifer o’r dinaswyr yn hiraethu am yr henwlad wrth i’r hen ffefrynau – Pantyfedwen, Finlandia, Calon Lan… gael eu bloeddio ar draws y bar. A diolch o galon i’r Clwb am gadw’r bar ar agor tan wedi 2yb!

 

Cyngerdd Gwefreiddiol yn Llandeilo Fawr
17 Gorffennaf 2004


Arweinydd: Sioned James.
Cyfeilydd: Lowri Evans


 

Meseia yng Nghoed Duon 6 Ebrill 2004

“The 40-strong young Côrdydd sang the great choruses so crisply and with such inner strength and purpose that one almost forgot that its sound hovers nicely between youth and adult.” Nigel Jarrett, South Wales Argus
Mercher, Ebrill 7 2004


Meseia Eglwys St Catherine, Pontypridd, 28 Mawrth 2004