Lluniau 2012 2013

2013 Eisteddfod Dinbych

Côr yr Ŵyl Eisteddfod Dinbych 2013

Nadolig 2013

Steffan a Huw

Steffan Jones a Huw Foulkes, Arweinyddion 2013

Cyngerdd Merched y Wawr
Cyngerdd Merched y Wawr Medi 2013

Tŷ Ddewi 2013
Côrdydd gyda Paul Mealor a Morten Laurisden, Tŷ Ddewi 4 Mawrth 2013

Llandaf
Côrdydd gyda Paul Mealor a Morten Laurisden, Llandaf 5 Mawrth 2013

Rhagor yma >> Laurisden

Cyngerdd 4  5 Mawrth 2013

Western Mail

Eisteddfod 2012
Ennillwyr Eisteddfod y Fro 2012 a Côr yr Wyl