LLuniau 2019

Lluniau 2019

Cyngerdd Merthyr

Cyngerdd Theatr Soar Merthyr 19 Ionawr 2019

Gwyl Gorawl Rhyngwladol
Côr yr Ŵyl – Gŵyl Gorawl Rhyngwladol Caerdydd 2019

Tlws Karl Jenkins

Steffan Watkins a Huw Foulkes

Steffan Watkins a Huw Foulkes

CD Caniadaeth y Cysegr

Tabernacl caerdydd
Noson Lansio CD Caniadaeth y Cysegr yn 70 29 Medi 2019. Côrdydd a CÔR

 2il yng nghystadleuaeth Gŵyl Gorawl Ryngwladol Dinas Derry ac ennill y tlws am y perfformiad gorau o gân cyfnod cynnarCyngerdd Al lewis 14 Rhagfyr 2019

Al Lewis 13 - 14 Rhagfyr
Cyngerdd Acapela Pentyrch 19 Rhagfyr 2019

Acapela 19 Rhagfyr