Lluniau 2006

Eisteddfod Abertawe 2006

Enillwyr Eisteddfod Abertawe 2006

Côrdydd Dechrau Canu 07 Mai 2006

Dechrau Canu, Dechrau Canmol 2006
Dechrau Canu Dechrau Canmol 7 Mai 2006

Cordydd Salem 2 Chwefror 2006
Cyngerdd Salem, Treganna, 2 Chwefror 2006

a Chyngherddau ym Mhorthcawl, Dinas Powys ac eraill.