Lluniau 2007

Côrdydd

Llandeilo

Gŵyl Cerdd a Blodau Llandeilo Fawr 15 Gorffennaf 2007

Cyngerdd Ystumllwynarth 28 Ioanwr 2007
Cyngerdd Requiem John Rutter
Ystumllwynarth, Abertawe, 27 Ionawr 2007

Cyngerdd Requiem Rutter ar y Radio

Cyngerdd 27 Hydref 2007

Cyngerdd 27 Ionawr 2007

Eisteddfod Abertawe 2006

Enillwyr Eisteddfod Abertawe 2006