Cyfeillion Côrdydd 

Côrdydd

Arweinydd: Huw Foulkes

Cyfeilyddes: Branwen Gwyn

 

Ymarferion

7.30 pm bob Nos Iau

yn Ysgoldy Capel Salem Treganna

Croeso i Aelodau Newydd

boed yn Soprano Alto Tenor neu Bas

 

Am wybodaeth pellach e-bost

cordydd1@gmail.com

 

 

.