HWYL YN BARBADOS


Côrdydd ar daith i Barbados
Mai 2003

Rhwng y 24ain a'r 3lain o fis Mai 2003,
cynhaliwyd Gwyl Geltaidd yn Barbados...dim tynnu coes!

Cymysgwch o haul tanbaid, traethau melyn, môr clir,
a diwylliant Celtaidd (heb anghofio lot o rum!)

www.barbados.org/events/celtic.htm

Sadwrn 24ain : Rum Reception, Calledonian Night
Sul 25ain : Highland Games
Llun 26ain : dim trefniadau
Mawrth 27ain : Cyngerdd yn Collymore Hall, Bridgetown
Mercher 28ain : Cymanfa Ganu (nos)
Iau 29ain : opsiwn i fynd ar ‘cruise’
Gwener 30ain : opsiwn o noson ‘adloniant traddodiadol’
Sadwrn 31ain : Hedfan ‘nôl