Cyfeillion Côrdydd

 

Cyngerdd Hydref 2011 Whitacre

 

Western Mail

Cyngerdd Eric Whitacre

Hywel Gwynfryn yn trafod Cyngerdd Eric Whitacre
Radio Cymru 7/10/2011


  Whitace BBC Classical

 

Western Mail

 

 

Côrdydd - Côr yr Ŵyl Eisteddfod Wrecsam 2011

Eisteddfod 2011
Cyntaf yn Eisteddfod Wrecsam 2011

côr yr Ŵyl

Branwen yn derbyn gwobr Côr yr Ŵyl

Prynwch Cd Ambiwlans Awyr Cymru
gyda Bryn Terfel a Chôrdydd

Anfonaf Angel, Bryn Terfel

Cordydd
Côrdydd - Arweinydd: Sioned James. Cyfeilydd: Branwen Gwyn.

 

Eric Whitacre

Eric Whitacre

 

Bryn terfel

Bryn Terfel

 

dewiCordydd 2011
Dechrau Canu Dechrau Canmol, Chwefror 2011

 

Cyngerdd

13 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 206833