Cyfeillion Côrdydd


 

Cyngerdd 2017

 

Castell Aberteifi 2017

Castell Aberteifi 2017

Côr Cymru
Ennill Côr Cymysg Côr Cymru 2017

Côrdydd 2017

Cyngerdd yY Bontfaen
Cyngerdd y Bontfaen 25 Tachwedd 2016

Cyngerdd 26 Tachwedd

Cordydd Eisteddfod 2016
Buddugol yn Eisteddfod Y Fenni 2016
Yn canu er cof am Sioned James
Côr yr Ŵyl Eisteddfod 2016

 

 

 

Taith Canada Ebrill 2016

Ottawa
Eglwys yn orlawn Cyngerdd Ottawa 23 Ebrill 2016

Ottawa

Cyngerdd ForgetmeNot
Cyngerdd yn Neuadd Dora Stoutzker 1 Ebrill 2016

Ottawa 2016

 

Cyngerdd 18 Mawrth

Cor Glanaethwy Cordydd
Cefin Roberts yn arwain Côr Glanaethwy a Chôrdydd 5 Mawrth 2016

 

Cyngerdd 5 Mawrth

Narberth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 207204