Cyfeillion Côrdydd


Cyngerddau
13 a 14 Rhagfyr St Ioan Treganna 19 Rhagfyr Acapela Pentyrch

 

 

2013 Eisteddfod Dinbych

Côr yr Ŵyl Eisteddfod Dinbych 2013

 

 

 

Nadolig 2013

 

Steffan a Huw

Steffan Jones a Huw Foulkes, Arweinyddion 2013

Cyngerdd Merched y Wawr
Cyngerdd Merched y Wawr Medi 2013

 

 

Tŷ Ddewi 2013
Côrdydd gyda Paul Mealor a Morten Laurisden, Tŷ Ddewi 4 Mawrth 2013

Llandaf
Côrdydd gyda Paul Mealor a Morten Laurisden, Llandaf 5 Mawrth 2013

Rhagor yma >> Laurisden

 

Cyngerdd 4  5 Mawrth 2013

Western Mail

Eisteddfod 2012
Ennillwyr Eisteddfod y Fro 2012 a Côr yr Wyl

10 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 207199