Cyfeillion Côrdydd


Cyngerdd
28 Ebrill Eglwys Sant Ioan Caerdydd gyda Cor Ieuenctid Mon
19 Mai Theatr Blake, Trefynwy
23 Mehefin Galeri Caernarfon gyda Cor Glanaethwy

 

 

2013 Eisteddfod Dinbych

Côr yr Ŵyl Eisteddfod Dinbych 2013

 

 

 

Nadolig 2013

 

Steffan a Huw

Steffan Jones a Huw Foulkes, Arweinyddion 2013

Cyngerdd Merched y Wawr
Cyngerdd Merched y Wawr Medi 2013

 

 

Tŷ Ddewi 2013
Côrdydd gyda Paul Mealor a Morten Laurisden, Tŷ Ddewi 4 Mawrth 2013

Llandaf
Côrdydd gyda Paul Mealor a Morten Laurisden, Llandaf 5 Mawrth 2013

Rhagor yma >> Laurisden

 

Cyngerdd 4  5 Mawrth 2013

Western Mail

Eisteddfod 2012
Ennillwyr Eisteddfod y Fro 2012 a Côr yr Wyl

21 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 189900