Cyfeillion Côrdydd


 

 

Ottawa
Eglwys yn orlawn Cyngerdd Ottawa 23 Ebrill 2016

Ottawa

Cyngerdd ForgetmeNot
Cyngerdd yn Neuadd Dora Stoutzker 1 Ebrill 2016

Ottawa 2016

 

Cyngerdd 18 Mawrth

Cor Glanaethwy Cordydd
Cefin Roberts yn arwain Côr Glanaethwy a Chôrdydd 5 Mawrth 2016

 

Cyngerdd 5 Mawrth

Narberth

 

 

Steffan a Huw
Ennill yn Eisteddfod Meifod 2015

 

Cyngerdd Nadolig 2014
Cordydd 11 Rhagfyr 2014

Poster Cyngerdd Rhagfyr 2014

 

Eisteddfod 2014
Buddugol yn Eisteddfod Sir Gâr 2014

Llwyfan S4C
Llwyfan S4C Hydref 2014

Carnegie

Neuadd Carnegie, 29 Mawrth 2014


Paul Mealor

Cyngerdd  Gwenllian Llŷr
Paul Mealor, Nia Tudur a Gwenllian Llyr (Telyn) a Ieuan Jones (Piano)

 

Capel Reutgers

Capel Rutgers, Efrog Newydd, 30 Mawrth 2014

 

 

Efrog Newydd

 

Cyngerdd Neuadd Carnegie

Tabernacl 2014

 

Cyngerdd Tabernacl Caerdydd

 

 

 

 

13 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 207202