Ennill Cystadleuaeth Côr dan 45 mewn nifer
yn Eisteddfod Eryri 2005

Clod i Côrdydd

Roedd y wasg yn canmol gwaith y côr ym mherfformiad Requiem Verdi yn Neuadd Dewi Sant ar 8 Mehefin 2005. Un o brif rinweddau’r perfformiad oedd sain heini a bywiog y côr a ffurfiwyd drwy ymuno lleisiau ifanc Côrdydd gyda Chorws Cenedlaethol BBC Cymru.
Cyswllt >> Guardian

 

Côrdydd
yn Rownd Derfynol Corau Cymysg
Côr Cymru 2005

 

 

Côrdydd ar Noson Lawen,
8 Ionawr 2005.
Recordiwyd Gorffennaf 2004