Cyfeillion Côrdydd


Cyngerddau
19 Ionawr, Cyngerdd Soar Merthyr
16 Chwefror, Ystradgynlais

 

Efrog Newydd 2014

 

Carnegie

Neuadd Carnegie, 29 Mawrth 2014

 


Paul Mealor

Cyngerdd  Gwenllian Llŷr
Paul Mealor, Nia Tudur a Gwenllian Llyr (Telyn) a Ieuan Jones (Piano)

 

Capel Reutgers

Capel Rutgers, Efrog Newydd, 30 Mawrth 2014

 

 

 

Efrog Newydd

 

Cyngerdd Neuadd Carnegie

 

Rhaglen Neuadd Carnegie

Rhaglen Neuadd Carnegie >> pdf

Rhaglen Tabernacl caerdydd 2014

Rhaglen Tabernacl 2014 >> pdf

 

 

 

 

  

 

 

 

 

25 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 198539