Cyfeillion Côrdydd


Cyngerdd
28 Ebrill Eglwys Sant Ioan Caerdydd gyda Cor Ieuenctid Mon
19 Mai Theatr Blake, Trefynwy
23 Mehefin Galeri Caernarfon gyda Cor Glanaethwy

 

Efrog Newydd 2014

 

Carnegie

Neuadd Carnegie, 29 Mawrth 2014

 


Paul Mealor

Cyngerdd  Gwenllian Llŷr
Paul Mealor, Nia Tudur a Gwenllian Llyr (Telyn) a Ieuan Jones (Piano)

 

Capel Reutgers

Capel Rutgers, Efrog Newydd, 30 Mawrth 2014

 

 

 

Efrog Newydd

 

Cyngerdd Neuadd Carnegie

 

Rhaglen Neuadd Carnegie

Rhaglen Neuadd Carnegie >> pdf

Rhaglen Tabernacl caerdydd 2014

Rhaglen Tabernacl 2014 >> pdf

 

 

 

 

  

 

 

 

 

21 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 189900