Cyfeillion Côrdydd
Cyngerdd Eric Whitacre 6 Tachwedd 2010

Cyngerdd Eric Whitacre

eric Whitacre

Tri Cor
Eric Whitacre yn cyflwyno Côrdydd, Cywair a Chôr Bach Abertawe

Eric Whitacre
Cymeradwyaeth i Eric Whitacre

 

If you've not heard of the American phenomenon that is Whitacre, you will hear of him now (The Times)

Eric is almost too good to be true (The Daily Telegraph)

Whitacre creates magical compositions that are stunning in their power (Daily Express)

Mae Côrdydd yn falch iawn o groesawu un o brif cyfansoddwyr corawl yr Unfed Ganrif ar Hugain i Gaerdydd. Mae Eric Whitacre newydd arwyddo cytundeb gyda Decca ac mae e'n ymweld â Chymru am y tro cyntaf erioed i berfformio cyngerdd gyda Chôrdydd. Ymunwch gyda Chôrdydd a'u gwesteion arbennig, Cywair (Islwyn Evans) a Chôr Bach Abertawe (John Hugh Thomas), mewn noson o gerddoriaeth poblogaidd Whitacre ag eraill, ar Dachwedd 6ed 2010, yn Neuadd Hoddinott, Bae Caerdydd, a hynny o dan faton Eric Whitacre ei hun. Am docynnau prin, cliciwch: Tocynnau Côrdydd are delighted to welcome the 21st Century's most exciting and prolific choral composer to Cardiff. Eric Whitacre has recently signed an exclusive deal with Decca Records and will be visiting Wales for the very first time to conduct a concert with Côrdydd. Join Côrdydd and their guest choirs, Cywair (Islwyn Evans) and Swansea Bach Choir (John Hugh Thomas) for a memorable night of Whitacre's music, and more - all under his baton, on November 6th 2010, at the Hoddinott Hall, Cardiff Bay. For tickets, please click the link: Tickets

Cyngerdd

Eric Whitacre
Eric Whitacre

 

 

 

 

dewi

10 Ymweliad Heddiw, Cyfanswm 206830